תקנון האתר

לקוחות יקרים שלי 

תודה שבחרתם לקנות בחברת מלכת הג’לי של ליאת חתוכה

מצורף תקנון האתר – אנא הקדישו מס’ דקות כדי לקרוא ולהבין אותו

הוראות שימוש:

חברת מלכת הג’לי/ מ.ק.ב מזון 1995 בע”מ  עושה כל מאמץ להביא בפני הקורא והמשתמש באתר מידע עדכני ומדויק. מבלי לגרוע באמור לעיל, המידע הנכלל באתר ו/או בכל עלון ו/או אמצעי פרסומי אחר של החברה ו/או מידע שנמסר ע”י נציגינו הינו מידע לידיעה בלבד ואינו מחליף בשום אופן ייעוץ רפואי.
 
מבלי לגרוע באמור לעיל ובנוסף, לצורך טיפול עצמי או טיפול באדם אחר ולרבות ביחס לאופן השימוש, תופעות לוואי אינטראקציה עם תכשירים אחרים וכיו”ב, יש להיוועץ ברופא ו/או רוקח, בהתאם למוצר. שימוש בג׳לטין או במוצרים אחרים המתוארים באתר זה מחייב במקרים מסוימים שיקול דעת רפואי ו/או התייעצות עם מטפל מוסמך ועל כן יש להיוועץ במומחה מתאים. יובהר כי המוצרים הנזכרים באתר אינם תרופות ואולם על המשתמש להיוועץ בגורמים מוסמכים כאמור. חב’ מלכת הג’לי/ מ.ק.ב מזון בע”מ ומי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים.
 
ככלל, אנו ממליצים להיוועץ ברופא / רוקח לפני השימוש בתוספי תזונה/ מזונות ובפרט אנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהיריון, נשים מניקות וילדים לפני השימוש. אין להסתמך על פירוט הנתונים המופיעים באתר, הנתונים המדוייקים מופיעים בתווית שעל גבי המוצר.
 
 

תקנון האתר

1. הגדרות

להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתקנון זה:

האתר – אתר האינטרנט של http://dejellyqueen ו\או dejellyqueen.com

חברת  מלכת הג’לי – מופעלת ע”י מ.ק.ב מזון 1995 בע”מ בניהולה של ליאת חתוכה

מלכת הג’לי – ליאת חתוכה

המוצרים – כל הפריטים  המופיעים באתר ומוצעים למכירה

זמן האספקה – בין 2-3  ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, כולל זמן המשלוח : מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת , ערבי חג וחגים

זמן האספקה לקיבוצים, כפרים, מעבר לקו הירוק- עד 7 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה

יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת חומרי גלם, תבניות, כלי עבודה מקצועיים  והוא בבעלות מלכת הג’לי שבבעלות ליאת חתוכה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של חברת מלכת הג’לי,  בכתובתה:

מלכת הג’לי  , 0528-709060

ו/או באימייל [email protected] ו\או בטלפון 03-9325232

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר ולהיפך.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין מלכת הג’לי לבין לקוחותיה המזמינים באתר

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מלכת הג’לי  ו/או הנהלת האתר ו/או ליאת חתוכה  ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. מלכת הג’לי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ו. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי מלכת הג’לי תשתדל לעשות כפי מיטב   יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ז. מחירי המוצרים כוללים מע”מ ע”ס 17 % על פי הדין.

ח. מלכת הג’לי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ט. מלכת הג’לי עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ומלכת הג’לי לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של מלכת הג’לי בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאורם ועיצוב העוגות וככל כל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של מלכת הג’לי  מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של מלכת הג’לי מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת מלכת הג’לי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן

ה. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת מלכת הג’לי ובעליו.

ו. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז פ”ת בלבד

4. אחריות חברת  מלכת הג’לי

א. חברת מלכת הג’לי ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות/המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים

ד. בכל מקרה לא תישא חברת מלכת הג’לי באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו

5. מדיניות משלוחים

 • אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום/דואר שליחים , במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 • סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרו הלקוחות לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
 • במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר , חברת מלכת הג’לי מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה  ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך  3-4  ימי עסקים.
 • חברת מלכת הג’לי לא תישא באחריות במקרה של עיכובים אשר נובעים מתקלות בחברות השילוח השונות , במקביל , במקרה של תקלה מסוג זה ,חברת מלכת הג’לי תעשה כל מאמץ כדי לפתור את הבעיה לשביעות רצון לקוחותיה
 • במקרה של הזמנת מוצר שאזל מהמלאי – ייתכנו עיכובים של 3 ימי עבודה נוספים – חברת מלכת הג’לי מתחייבת להודיע על כך ללקוח עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והלקוח מבחינתו יוכל לאשר את העיכוב  או לבטל את העסקה
 • אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע רק לאחר האישור מחברת האשראי שהכסף אכן עבר לחשבונה של חברת מלכת הג’לי
 •  חברת מלכת הג’לי  רשאית לבצע שינויים במחירי המשלוחים שהיא גובה מעת לעת וכמובן לפרסם זאת באתר.

6.מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי

 • כל הכתוב בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן  התשמ”א 1981 (להלן: החוק(
 • כל לקוח/ה שמזמינה באתר רשאית לבטל את העסקה ולקבל את כספה בחזרה מהסיבות הבאות : :
 1. הלקוח/ה קיבל/ה מוצר פגום
 2. הלקוח/ה קיבל/ה את המשלוח באיחור
 3.  

      תהליך החזרה במקרה של  קבלת מוצר פגום  / משלוח שהגיע באיחור

 • הלקוחה תודיע לחברת מלכת הג’לי    במייל או בטלפון  ותעדכן  שברצונה לבטל את העסקה , לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
 • לאחר  קבלת ההודעה המוצר  ייאסף ע”י שליח מטעם חברת מלכת הג’לי  בתיאום עם הלקוחה
 • הלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא עד 5 ימי עסקים מיום איסוף המוצר ע”י השליח לפי האופן שבו היא שילמה (אשראי = זיכוי באשראי \ PAY-PAL= זיכוי ב PAYPAL)

      תהליך החזרה במקרה של  לקוחה שמתחרטת על העסקה

 • הלקוחה תודיע לחברת מלכת הג’לי    במייל או בטלפון  ותעדכן  שברצונה לבטל את העסקה , לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
 • לאחר  קבלת ההודעה המוצר  יישלח  בדואר רשום  ע”י הלקוחה  ועל חשבונה אל משרדי חברת מלכת הג’לי    לכתובת : ליאת חתוכה, יגנס 12 א, פתח תקוה, מיקוד 4937812
 • הלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא  בניכוי דמי המשלוח מהעסקה עד 5 ימי עסקים מיום איסוף המוצר ע”י השליח לפי האופן שבו היא שילמה (אשראי = זיכוי באשראי \ PAYPAL= זיכוי  לחשבוןPAYPAL)
 • לא ניתן להחזיר או להחליף חומרי מזון/ חומרי גלם לאפיה 
 • מבלי לפגוע באמור לעיל – חברת מלכת הג’לי  מתחייבת לעשות כל מאמץ כדי להוציא 100% לקוחות מרוצים

7.שמירה על סודיות

 • חברת מלכת הג’לי  אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות שלה
 • חברת מלכת הג’לי משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ____________, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 • חברת _______ עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1
 • חברת מלכת הג’לי מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 • חברת מלכת הג’לי עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין. מבלי לפגוע באמור לעיל  חברת מלכת הג’לי  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 • חברת מלכת הג’לי לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

 

במלכת הג’לי מאמינים שלקוח מרוצה הוא לקוח נאמן

נשמח לעמוד לשירותכם תמיד, שלכם ובשבילכם ליאת חתוכה♥

עגלת קניות
דילוג לתוכן